Translation status

Strings51
100.0% Translate
Words1408
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
auth
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
dashboard
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
language
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
mail
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
systems
98.3% 97.4% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
mobileapp
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pagination
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
passwords
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
config_sp3
99.0% 99.2% 0.0% 3.9% 0.0% 0.0% Translate
users
98.9% 99.5% 0.0% 1.1% 0.0% 0.0% Translate
configurators
96.8% 97.3% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% Translate
eventNames
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
events
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
general
98.6% 93.1% 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% Translate
help
100.0% 100.0% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% Translate
validation
99.1% 99.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
settings
99.1% 97.9% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% Translate
setup
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
subscription
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
subscriptions
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reactionNames
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
sensors
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
config_g16
94.2% 92.0% 0.0% 63.8% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://app.protegus.eu
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Only chosen users can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Filemask*/privacyPolicy.php
Monolingual base language fileen/privacyPolicy.php
Translation file nb_NO/privacyPolicy.php
When User Action Detail Object
2 months ago none Committed changes Protegus 2/privacyPolicy - Norwegian Bokmål
2 months ago oyvindbrattas Translation changed Protegus 2/privacyPolicy - Norwegian Bokmål
QuestionsSpørsmål, ckomments and requests regarding this privacy policy are warer og forespørsler angående denne personvernreglene er velckomed and should bene og bør addressed to res til _privacy_policy_email_
2 months ago oyvindbrattas Translation changed Protegus 2/privacyPolicy - Norwegian Bokmål
CKONTACKT
2 months ago oyvindbrattas Translation changed Protegus 2/privacyPolicy - Norwegian Bokmål
Any changes we may make to our privacy policy in the future will be posted on this page and, where appropriate, notified to you by e-mail. Please check back frequently to see any updates or changes to our privacy policyEventuelle endringer vi kan gjøre i personvernreglene våre i fremtiden vil bli lagt ut på denne siden og, der det er relevant, varslet til deg via e-post. Kom innom ofte for å se eventuelle oppdateringer eller endringer i personvernreglene våre.
2 months ago oyvindbrattas Translation changed Protegus 2/privacyPolicy - Norwegian Bokmål
CHANGES TO OUR PRIVACY POLICYENDRINGER I VÅRT PERSONVERN
2 months ago oyvindbrattas Translation changed Protegus 2/privacyPolicy - Norwegian Bokmål
The Law gives you the right to accessLoven gir deg rett til å få tilgang til informatisjon held about you. Your right of access can be exercised in accordance with the Law. Any access request may be subject to a fee of 10 EUR to meet our costs in providing you with details of the information we hold about youom deg. Din rett til innsyn kan utøves i samsvar med loven. Enhver tilgangsforespørsel kan være underlagt et gebyr på 10 EUR for å dekke kostnadene våre ved å gi deg detaljer om informasjonen vi har om deg.
2 months ago oyvindbrattas Translation changed Protegus 2/privacyPolicy - Norwegian Bokmål
ACCESS TOTILGANG TIL INFORMATISJON
2 months ago oyvindbrattas Translation changed Protegus 2/privacyPolicy - Norwegian Bokmål
Our sitde may,kan froma time to time, containd til annen inneholde lienks to and from the websites of ourer til og fra nettsidene til våre partner netwotverks, advertisers and affiliates. If you follow annonsører og tilknyttede selskaper. Hvis du følger en lienke to any of these websites, please note that these websites have their own privacy policies and that we do not accept any responsibility or liability for these policies. Please check these policies before you submit any personal data to these websitesil noen av disse nettstedene, vær oppmerksom på at disse nettstedene har sine egne retningslinjer for personvern og at vi ikke aksepterer noe ansvar eller ansvar for disse retningslinjene. Vennligst sjekk disse retningslinjene før du sender inn personopplysninger til disse nettstedene.
2 months ago oyvindbrattas Translation changed Protegus 2/privacyPolicy - Norwegian Bokmål
YoDu have the right to ask us not to process your personal data for marketing purposes. Yor rett til å be oss om ikke å behandle dine personopplysninger for markedsføringsformål. Du ckan exercise the right at any time by contacting us atutøve retten når som helst ved å kontakte oss på _privacy_policy_email_.
2 months ago oyvindbrattas Translation changed Protegus 2/privacyPolicy - Norwegian Bokmål
YOUR RIGHTSDINE RETTIGHETER
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 51 1408
Translated 100.0% 51 1408
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change March 21, 2022, 3:17 p.m.
Last author oyvind brattas

Activity in last 30 days

Activity in last year