Translation status

Strings38
94.7% Translate
Words252
93.3%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
auth
61.0% 60.5% 7.1% 7.7% 0.0% 0.0% Translate
dashboard
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
language
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
mail
57.1% 32.6% 34.3% 34.3% 0.0% 0.0% Translate
systems
93.1% 90.8% 0.8% 1.2% 0.0% 0.0% Translate
mobileapp
95.2% 93.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pagination
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
passwords
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
config_sp3
92.4% 91.2% 1.6% 5.0% 0.0% 0.0% Translate
users
81.7% 88.5% 2.3% 2.8% 0.0% 0.0% Translate
configurators
96.8% 97.3% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% Translate
eventNames
99.4% 99.4% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% Translate
events
74.3% 70.3% 1.4% 1.4% 0.0% 0.0% Translate
general
69.7% 61.5% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% Translate
validation
93.4% 93.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
settings
84.5% 85.6% 0.8% 2.3% 0.0% 0.0% Translate
setup
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
subscription
96.0% 96.3% 4.0% 12.0% 0.0% 0.0% Translate
subscriptions
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
privacyPolicy
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reactionNames
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
sensors
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
config_g16
90.6% 86.8% 2.9% 61.9% 0.0% 0.0% Translate
companies
97.3% 98.4% 0.0% 91.9% 0.0% 0.0% Translate
permissions
97.0% 97.5% 0.0% 77.6% 0.0% 0.0% Translate
tags
78.6% 86.0% 0.0% 42.9% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing
When User Action Detail Object
6 months ago none New string to translate Protegus 2/help - Norwegian Bokmål
6 months ago none Resource update Protegus 2/help - Norwegian Bokmål
9 months ago admin Committed changes Protegus 2/help - Norwegian Bokmål
9 months ago Valdas Search and replace Protegus 2/help - Norwegian Bokmål
3. Trykk og hold PAIR-knappen i 3 sekunder...
9 months ago Valdas Source string changed Protegus 2/help - Norwegian Bokmål
3. Press and hold the PAIR button for 3 seconds...
a year ago none Committed changes Protegus 2/help - Norwegian Bokmål
a year ago oyvindbrattas Translation changed Protegus 2/help - Norwegian Bokmål
<p>Vennligst velg installatøren som skal overta systemer (hvis noen) fra installasjonsprogrammet som slettes.</p><p>Hvis ingen installatør er valgt, vil systembrukere ikke lenger ha 'Installasjonshjelp'-alternativet tilgjengelig for dem. </p>
a year ago oyvindbrattas Translation changed Protegus 2/help - Norwegian Bokmål
Ny versjon tilgjengelig!
a year ago oyvindbrattas Translation changed Protegus 2/help - Norwegian Bokmål
Build versjon
a year ago none Committed changes Protegus 2/help - Norwegian Bokmål
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 38 252
Translated 94.7% 36 235
Needs editing 2.6% 1
Failing check 5.3% 2

Last activity

Last change Sept. 1, 2022, 3:26 p.m.
Last author Valdas

Activity in last 30 days

Activity in last year