Translation status

Strings33
97.0% Translate
Words463
98.1%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
auth
53.9% 56.9% 6.3% 6.3% 0.0% 0.0% Translate
dashboard
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
language
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
systems
96.8% 94.8% 0.4% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
mobileapp
95.2% 93.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pagination
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
passwords
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
config_sp3
92.4% 91.2% 1.6% 5.0% 0.0% 0.0% Translate
users
94.7% 94.7% 1.1% 2.1% 0.0% 0.0% Translate
configurators
96.8% 97.3% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% Translate
eventNames
99.9% 99.9% 0.1% 0.3% 0.0% 0.0% Translate
events
98.2% 97.2% 1.8% 1.8% 0.0% 0.0% Translate
general
95.8% 90.5% 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% Translate
help
94.7% 93.3% 2.6% 5.3% 0.0% 0.0% Translate
validation
99.1% 99.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
settings
99.1% 97.9% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% Translate
setup
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
subscription
96.0% 96.3% 4.0% 12.0% 0.0% 0.0% Translate
subscriptions
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
privacyPolicy
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reactionNames
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
sensors
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
config_g16
90.6% 86.8% 2.9% 61.9% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing
When User Action Detail Object
2 days ago none New string to translate Protegus 2/mail - Norwegian Bokmål
2 days ago none Resource update Protegus 2/mail - Norwegian Bokmål
4 months ago admin Committed changes Protegus 2/mail - Norwegian Bokmål
4 months ago Valdas Search and replace Protegus 2/mail - Norwegian Bokmål
<p>Du har blitt invitert til å bli med i selskapet ":companyName".</p><p>Klikk på lenken nedenfor for å godta invitasjonen:</p><p><a href=":link">:link </a></p><p>MERK: Hvis du samtykker, vil alle dine nåværende systemer også tilhøre selskapet. Hvis du ikke ønsker dette, kan du opprette en ny installasjonskonto.</p>
4 months ago Valdas Search and replace Protegus 2/mail - Norwegian Bokmål
<p>Du har registrert deg i "_App_Name_".</p><p>Klikk på lenken nedenfor for å aktivere kontoen din:</p><p><a href=":activation">:activation</a> </p>
4 months ago Valdas Search and replace Protegus 2/mail - Norwegian Bokmål
<p>Du har blitt invitert til å bli med i "_App_Name_" og jobbe for selskapet ":companyName".</p><p>Klikk på lenken nedenfor for å registrere deg:</p><p><a href=":registration" >:registration</a></p>
4 months ago none Committed changes Protegus 2/mail - Norwegian Bokmål
4 months ago Valdas Translation changed Protegus 2/mail - Norwegian Bokmål
Du har registrert deg i _App_Name_.
Hvis du fortsatt har et registreringsvindu åpent i appen _App_Name_, skriv inn denne PIN-koden: :kcoden
Alternativt for å fullføre aktiveringen, åpne lenken nedenfor:
:akctiveringation.
4 months ago Valdas Translation changed Protegus 2/mail - Norwegian Bokmål
Konto aktivering, PIN-koden din er :kcode
4 months ago Valdas Translation changed Protegus 2/mail - Norwegian Bokmål
------------------------------------------------------------
Navn: :brukuserNavnme
E-post: :bruker_e-postuserEmail
------------------------------------------------------------
:utgavissue
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 33 463
Translated 97.0% 32 454
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Sept. 1, 2022, 3:14 p.m.
Last author Valdas

Activity in last 30 days

Activity in last year