Translation status

Strings109
52.3% Translate
Words694
38.6%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
dashboard
100.0% 100.0% 0.0% 90.5% 0.0% 0.0% Translate
eventNames
53.9% 54.5% 1.8% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
events
74.0% 65.3% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
general
17.9% 47.1% 10.7% 17.9% 0.0% 0.0% Translate
help
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
language
50.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
mail
43.8% 31.1% 37.5% 37.5% 0.0% 0.0% Translate
mobileapp
38.5% 36.9% 3.8% 23.1% 0.0% 0.0% Translate
pagination
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
passwords
50.0% 52.4% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reactionNames
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
sensors
100.0% 100.0% 0.0% 45.5% 0.0% 0.0% Translate
settings
84.2% 81.1% 9.2% 61.8% 0.0% 0.0% Translate
setup
100.0% 100.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% Translate
subscription
100.0% 100.0% 0.0% 28.0% 0.0% 0.0% Translate
subscriptions
100.0% 100.0% 0.0% 2.9% 0.0% 0.0% Translate
systems
59.0% 50.2% 1.9% 13.1% 0.0% 0.0% Translate
validation
93.8% 93.1% 2.1% 15.5% 0.0% 0.0% Translate
users
66.0% 39.0% 2.0% 15.3% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing
When User Action Detail Object
a year ago none New string to translate Protegus/auth - Macedonian
a year ago none Resource update Protegus/auth - Macedonian
a year ago none Committed changes Protegus/auth - Macedonian
a year ago Valdas Search and replace Protegus/auth - Macedonian
Внесете <b>IMEI</b> на уредот. IMEI се наоѓа на амбалажата на производот. <br>Внесете <b>"_App_Name_" Код за пристап </b>. Тоа е сигурносен код за воспоставување на врска со уредот. Лозинката мора да одговара на онаа што е запишана во уредот. Лозинката на компанијата е 123456. Доколку е променета, контактирајте го одговорното лице.
2 years ago none Resource update Protegus/auth - Macedonian
3 years ago admin Committed changes Protegus/auth - Macedonian
3 years ago Valdas Search and replace Protegus/auth - Macedonian
Server error. If this repeats, please contact us at _support@trikdis.lt_email_
3 years ago Valdas Source string changed Protegus/auth - Macedonian
Server error. If this repeats, please contact us at _support@trikdis.lt_email_
3 years ago none New string to translate Protegus/auth - Macedonian
3 years ago none Resource update Protegus/auth - Macedonian
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 109 694
Translated 52.3% 57 268
Needs editing 7.3% 8
Failing check 10.1% 11

Last activity

Last change Sept. 1, 2022, 3:13 p.m.
Last author Valdas

Activity in last 30 days

Activity in last year