Translation status

Strings51
100.0% Translate
Words1408
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
help
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
dashboard
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
mail
55.1% 49.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
general
95.6% 97.4% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% Translate
pagination
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
settings
95.9% 93.5% 0.6% 4.7% 0.0% 0.0% Translate
setup
97.7% 98.2% 2.3% 3.4% 0.0% 0.0% Translate
events
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
language
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
eventNames
80.1% 81.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
mobileapp
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
passwords
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
sensors
100.0% 100.0% 0.0% 6.8% 0.0% 0.0% Translate
subscription
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
subscriptions
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
users
96.4% 95.0% 1.3% 1.3% 0.0% 0.0% Translate
reactionNames
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
configurators
100.0% 100.0% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% Translate
config_sp3
99.4% 99.1% 0.6% 4.5% 0.0% 0.0% Translate
config_g16
97.0% 95.8% 3.0% 7.9% 0.0% 0.0% Translate
validation
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
companies
60.5% 68.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
tags
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
config_gv17
99.6% 99.6% 0.4% 1.3% 0.0% 0.0% Translate
config_fc
99.1% 98.7% 0.9% 5.1% 0.0% 0.0% Translate
config_g17
99.2% 98.7% 0.8% 4.8% 0.0% 0.0% Translate
systems
93.0% 88.6% 0.9% 1.1% 0.0% 0.0% Translate
permissions
82.1% 76.2% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0% Translate
payments
98.9% 98.5% 0.0% 93.5% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://app.protegus.eu
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Only chosen users can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Filemask*/privacyPolicy.php
Monolingual base language fileen/privacyPolicy.php
Translation file lt/privacyPolicy.php
When User Action Detail Object
2 years ago none Committed changes Protegus 2/privacyPolicy - Lithuanian
2 years ago aivaras Translation changed Protegus 2/privacyPolicy - Lithuanian
QuestionsKlausimai, ckomments and requests regarding thiarai ir prašymai dėl šios privacytumo policy are welcomed and should betikos yra laukiami ir turėtų būti addressed to uoti _privacy_policy_email_
2 years ago aivaras Translation changed Protegus 2/privacyPolicy - Lithuanian
CKONTACTKTAI
2 years ago aivaras Translation changed Protegus 2/privacyPolicy - Lithuanian
Any changes we may make to ourBet kokie mūsų privacytumo policy in the future will be posted on this page and, where appropriate, notified to you by e-mail. Please check back frequently to see any updates or changes to our privacy policytikos pakeitimai, kuriuos ateityje padarysime, bus paskelbti šiame puslapyje ir prireikus jums bus pranešta el. Paštu. Prašome reguliariai tikrinti, ar nėra mūsų privatumo politikos atnaujinimų ar pakeitimų.
2 years ago aivaras Translation changed Protegus 2/privacyPolicy - Lithuanian
CHANGES TO OURMŪSŲ PRIVACYTUMO POLICYTIKOS PAKEITIMAI
2 years ago aivaras Translation changed Protegus 2/privacyPolicy - Lithuanian
The Law gives you the right to access information held about you. Your right of access can be exercised in accordance with the Law. Any access request may be subject to a fee of 10 EUR to meet our costs in providing you with details of the information we hold about yoĮstatymas suteikia jums teisę susipažinti su informacija apie jus. Jūsų teisė susipažinti gali būti įgyvendinama įstatymų nustatyta tvarka. Už bet kokią prieigos užklausą gali būti taikomas 10 EUR mokestis, kad padengtume išlaidas, susijusias su informacijos apie jūsų turimą informaciją apie jus pateikimu.
2 years ago aivaras Translation changed Protegus 2/privacyPolicy - Lithuanian
ACCESS TOPRIEIGA PRIE INFORMATIONCIJOS
2 years ago aivaras Translation changed Protegus 2/privacyPolicy - Lithuanian
Our site may, from time to time, contain links to and from the websites of our partner networks, advertisers and affiliates. If you follow a link to any of these websites, please note that these websites have their ownMūsų svetainėje kartais gali būti nuorodų į ir iš mūsų partnerių tinklų, reklamuotojų ir susijusių įmonių svetainių. Jei sekate nuorodą į bet kurią iš šių svetainių, atminkite, kad šios svetainės turi savo privacytumo policies and that we do not accept any responsibility or liability for these policies. Please check these policies before you submit any personal data to these websitestiką ir kad mes neprisiimame jokios atsakomybės už šią politiką. Prieš pateikdami bet kokius asmens duomenis šioms svetainėms, patikrinkite jų politiką.
2 years ago aivaras Translation changed Protegus 2/privacyPolicy - Lithuanian
You have the right to ask us not to process your personal data for marketing purposes. You can exercise the right at any time by contacting us atJūs turite teisę prašyti mūsų neapdoroti jūsų asmens duomenų rinkodaros tikslais. Galite pasinaudoti teise bet kuriuo metu susisiekę su mumis adresu _privacy_policy_email_.
2 years ago aivaras Translation changed Protegus 2/privacyPolicy - Lithuanian
YOUR RIGHTJŪSŲ TEISĖS
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 51 1408
Translated 100.0% 51 1408
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Oct. 14, 2021, 2:12 p.m.
Last author Aivaras Gudauskas

Activity in last 30 days

Activity in last year