Engagera dig i TrikdisConfig.

Hej, och tack för visat intresse.

TrikdisConfig översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för TrikdisConfig till svenska har för närvarande 5034 strängar för översättning och är 0,1% klart.

Om du vill bidra till översättningen av TrikdisConfig måste du registrera dig på den här servern.

Denna översättning är öppen endast för en begränsad grupp översättare. Kontakta projektansvariga om du vill bidra.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt Visa projektspråk