Language Words
Czech 0
Dutch 0
English 0
Estonian 0
Finnish 3
French 0
Hungarian 0
Lithuanian 0
Norwegian Bokmål 2
Spanish 0